XIV. BOT - Tildi Béla: Bútor szakirányú mesterképzés a MOME-n

DLA Tildi Béla belsőépítész, egyetemi docens a MOME Design Intézet Bolonyai rendszer szerinti formatervező (MA) mester-képzésen belüli, bútor szakirányú képzésről tartott előadást.

DLA Tildi Béla belsőépítész, egyetemi docens a MOME Design Intézet Bolonyai rendszer szerinti formatervező (MA) mester-képzésen belüli, bútor szakirányú képzésről tartott előadást. Ismertette a kezeteket, illetve az egyetemen belüli elhelyezkedését., majd idéz a képzés akkreditációs anyagából. Az alábbiakban ennek egy kiemelt részét közöljük: „...Tehát a képzés célja: olyan tervezőművészek képzése, akik mesterségbeli ismeretek alapján, képesek a szakterületeken, alkotó módon és innovatívan, illetve rugalmasan és hajlékonyan reagálni a globalizálódó ipar és a piac kihívásaira és egyúttal figyelemmel lenni a lokális kulturális igényekre. Alkalmasak az ipar design iránti aktuális és konceptuális elvárások teljesítésére. Munkájukat a terméktervezés és termékfejlesztés, továbbá a kutatás valamennyi fázisában képesek önállóan és más szakemberekkel együttműködve csoportmunkát is végezni...

Ezután kifejti mik azok az elemek melyeket az egyetem át tud adni a hallgatóknak: szakmai és elméleti ismeretanyag, értékrend, munkamódszer. Kiemelte továbbá, a tanuló és az oktató közti személyes kontaktus fontosságát. Zárásként tömören megfogalmazta az oktatás lényegét: „...tulajdonképpen ez a fajta oktatás arról szól, hogy a hallgatót megtanítsuk a személyes kreativitásának hatékony működtetésére, erről szól az oktatás...”.

Végezetül szót ejtett a negyedéves konkrét tervezési feladatokról is.